Bestilling af evalueringsmaterialer

For skoleåret 2023/2024 er gennemførelse af Fælles Evaluering frivillig med undtagelse af læseprøverne 2.-6. årgang. Alle frivillige prøver skal skolerne selv bestille i skoleforeningens netbutik senest d. 30. april.