Matematik

MG1 i 2. klasse (obligatorisk), MG3 i 4. klasse (obligatorisk) og MG6 i 7. klasse (obligatorisk) - Matematisk Grundlæggende

MG1, MG3 og MG6 belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt. MG-prøverne findes til alle folkeskolens klassetrin.