2022-23: Ny mulighed for at tage prøver elektronisk

Hvem har lyst? Gælder - endnu - kun "tekstlæseprøven" 6 årgang fra Hogrefe

COLOURBOX24198626

Kære Ledere

Når skolerne igen til august skal tage prøver i alle fag, i henhold til prøveplanen for fællesevaluering F-eva, vil der nu være mulighed for at tage tekstlæseprøven til 6. årgang elektronisk. Der vil være tale om den samme prøve, som man kender fra analog udgaven.

Fordelene ved at tage prøven elektronisk er, at der ikke er noget rette- og tastearbejde for lærerne. Via Hogrefe’s testportal vil skolerne få adgang til resultaterne umiddelbart efter prøverne er afsluttet.

Hvis man ønsker at anvende prøverne elektronisk, kræves det at skolerne allerede i indeværende skoleår har et klassesæt af enten pc eller Ipad.

Internettet skal være forholdsvis stabilt, skulle det vise sig at ske udfald i internettet under prøvetagningen, gemmes resultaterne løbende og eleven vil kunne fortsætte prøvetagningen uden at dette får indflydelse på resultatet.

De skoler der har interesse i dette, bedes udpege én kontaktperson på skolen, hvis opgave vil blive at booke test til klasserne og efter prøvetagningen at dele resultatet med den aktuelle lærer. Arbejdet kommer til at foregå fra Hogrefe’s testportal.

Såfremt man ikke ønsker/eller har mulighed for at deltage i afvikling af prøverne elektronisk, kan prøverne afvikles analogt som de foregående år.

Ønsker man at deltage, kontakt: skolekontoret@skoleforeningen.org senest d. 02.05.2022

Venlig hilsen

Tine M. Brodersen

Pædagogisk konsulent

PPR