Nyt skoleår med F-Eva 2022-2023

Dette skal du være opmærksom på.

Kære skoleledere, kære undervisere

Fælles Evaluering 2022 venter lige om hjørnet. Mange er nye som enten ledere eller undervisere og vi sender jer derfor vores nyhedsbrev "Nyt fra F-Eva" til skoleåret 2021-2022 med vigtige informationer til planlægningen af det kommende skoleår, samt et par fremhævede datoer. Sørg venligst for at dele disse informationer med jeres medarbejdere og kolleger.

Hvad går Skoleforeningens ”Fælles Evaluering” ud på?

Fælles Evaluering har til formål at styrke evalueringskulturen i Skoleforeningen samt at skabe overblik over elevers udvikling over en årrække. Derfor bliver der hvert år i begyndelsen af skoleåret taget en række prøver på de samme klassetrin. Underviseren indtaster resultaterne centralt. Der kommer 3 værktøjer ud af Fælles Evaluering:

1)      ”Skolerapporten”, som sendes til lederen. Rapporten viser skolens resultater på tværs af alle klasser og prøver i grafer og tabeller, uden elevnavne.

2)      ”Lærerrapporten” som er til læreren, og som viser elevernes præstation i det pågældende år i den pågældende prøve.

3)      ”Sydslesvigrapporten” er den store fælles rapport, der sammenfatter hele Sydslesvigs resultater, og

 på tværs af Skoleforeningens organisationer. Sydslesvigrapporten kan vise grafer med udvikling over flere år. Her sammenfattes devigtigste resultater og dertilhørende anbefalinger til indsatser m.m.

Hvilke prøver skal du som underviser stå for?

Du finder prøveoversigten og årshjulet ved at klikke her (åbner i nyt vindue). Prøvefasen starter kort efter sommerferien.

Levering af prøver – hvordan får du fat i prøverne?

Prøverne leveres til skolerne i slutningen af sommerferien/starten af skoleåret. Tjek med det samme, om du har fået de prøver, du skal bruge og i det rigtige antal.

Hvad gør du med resultaterne, efter du har testet eleverne? Indtastning af resultater i SharePoint

Alle lærere, som skal indtaste resultater, logger sig ind via http://www.evaluering.de/login med deres daglige, administrative brugernavn og adgangskode.

Undtagelse: HOGREFE LÆSEPRØVER DANSK 2.-6. klasse: Disse prøver tages af dansklæreren, som herefter afleverer prøvehæfterne til skolens ledelse med tydelig navn og klasse på hvert prøvehæfte. Lederen sørger for at få prøverne sendt ind til PPR senest den 17.9., som herefter både retter OG indtaster prøverne og sørger for, at resultaterne bliver tilgængelige for skolen igen.

Vigtige datoer i 2022-23

Årshjulet for Fælles Evaluering findes på www.evaluering.de. Alle Fælles Evalueringens datoer er også integreret i Skoleforeningens Datoer og tidsfrister.

Vi ønsker rigtig god "Fælles Evaluering"