Vejledning til ST-prøverne

ST Vejledning

Det er hensigtsmæssigt at bruge ST-prøven en gang om året til at evaluere dine elevers stavefærdigheder.

ST-vejledningen kan lånes på din skoles bibliotek eller i Infosamlingen på CfU.  

Klik her for at downloade bilaget ”Oversigt over klassens samlede standpunkt til eget brug", som udfyldes til sidst. Så du kan over tid kan følge dine elevers staveudvikling.

Hyppige spørgsmål:

"Hvilke fejl skal jeg tælle?”

Du skal tælle fejlene i orddiktat-delen.  (Antal ord med fejl: fx for ST3 maks. 50 fejl - og for ST6 maks. 60 fejl)

”Og hvordan finder jeg C-værdien?"

Hvordan Finder Jeg C Vaerdierne

 

C-skalaens vurderingsbetegnelser

C0 – C2: Tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder

C3: Usikkert indlært

C4: Standpunktet er under middel

C5: Standpunktet er middel

C6: Standpunktet er over middel

C7 – C10:  Standpunktet er betydeligt bedre end almindeligt for klassetrinnet.