Prøveoversigt

Oversigt over obligatoriske og frivillige prøver

 

 Obligatoriske prøver

NB! Som noget nyt i skoleåret 2022-23 kan Gruppelæseprøven i Dansk, 6. årgang, tages digitalt (hvilket betyder, at der ikke er noget rettearbejde), ønsker du at gøre dette så læs mere her (åbner i nyt vindue)

 Billede_Obl. Prøver

Lyserød: Obligatoriske prøver. Resultater indtastes her, jf. årshjulet (se menuen til højre).

Lysegrøn: Gruppelæs-prøver. Resultater indtastes ikke via www.evaluering.de. Prøven tages af dansklæreren og indtastes på PPR. Resultater sendes via skolens leder (husk tydeligt navn og klassetrin på hvert ark) til PPR, se fristen i årshjulet.

Du kan orientere dig om de enkelte prøver under fagenes faneblade.

Frivillige prøver

Friv Proever 2020 2021

Bestilling af de frivillige prøver sker her: http://www.evaluering.de/bestilling

Af sparehensyn kan man ikke længere bestille de danske ST-prøver gratis til den frivillige evaluering. Da Skoleforeningen har abonnement på Grammatip.com anbefales, at man i stedet anvender Staveprøven på Grammatip.com. Ønsker man at bruge ST-prøverne, kan disse selvstændigt bestilles via bogbestillingsprogrammet for egen regning.

(Skoler med utilstrækkelig internetforbindelse, som ikke kan bruge Grammatip.com, undtages herfra og kan bestille ST-prøverne gratis ved henvendelse til Indkøbskontoret på ik@skoleforeningen.org